@tajj_ariaei

ss.💙💙

خداوندا خودرا تقدیم تو میدارم با من کن و از من ساز آنچه ک خود اراده کنی ..از اسارت نفس رهایم کن تا انجام اراده ات را بهتر توانم💙💙💙💙
Stories
Tagged 41 Posts 1,742 Followers 1,567 Following