@neko_akiro_i_riko

Miło Cię tu widzieć 😻😻 Jestem Akiro😺, rodzinka woła na mnie Aki. Już nie jestem sam, w moim domu zrządzeniem losu pojawił się Riko, mój młodszy brat😺
Stories
Tagged 433 Posts 1,149 Followers 948 Following