@medvetenforalder

Medvetenförälder

•👩🏻‍💻Socionom •🪄Konkreta tips för att hantera situationer •🪄Samtalsmetodik/familjeterapi 1&2 /MI •🪄Föräldrastöd/Familjebehandling
Stories
Tagged 105 Posts 104,309 Followers 99 Following