@arshdeep7287

Arshdeep Singh

ਮਨ👇 ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ 👆ਉੱਚੀ ਨਾ ਡਰਨਾ ਨਾ ਡਰਾਉਣਾ 🔫 ਉਮਰ : 💪ਪੰਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ 🅿🅱 : 15 ਅਬੋਹਰ ਆਲੇ 👬 ਸੌਂਕ : ਅੱਥਰੇ ( ਸਮਜ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ )🍾 ੧ਓ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ 🙏 ਅਬੋਹਰ
Stories
Tagged 48 Posts 14,235 Followers 254 Following