6 months ago
(CAT) Per què l’espirulina és tant recomanada en casos d’anèmia? L’anèmia pot venir : 👉🏻 per deficiència de ferro, 👉🏻 per deficiència de vitamines, 👉🏻 per malaltia crònica, 👉🏻 per malalties de la medul·la, 👉🏻 etc. Els símptomes de l’anemia solen ser: debilitat, vertígen, mal de cap, marejos, irritabilitat, molèsties gastrointestinals, pèrdua de la libido i d’altres. 🧐 Què té, doncs, l’espirulina, per ser tant interessant en casos d’anèmia? 💚FERRO: el més important dels minerals ja que és el que careix 💚COMPLEX DE MINERALS: afavoreixen l’absorció del ferro. Especialment el coure, i el cobalt, que ajuda en la formació d’hematies i participa en el metabolisme del ferro.💚CLOROFIL·LA: contribueix a la regeneració de la sang. 💚GREIXOS OMEGA 6 I 3: regulen els processos fisiològics relacionats amb el creixement cel·lular, l'estructura cerebral i el metabolisme cel·lular. 💚ÀCID FÒLIC: gràcies al seu transport de carboni, contribueix de nou a la formació d’hematies 🌱 www.organaespirulina.com ————————————— (ENG) Why is spirulina so recommended in cases of anemia? Anemia can come: 👉🏻 due to iron deficiency, 👉🏻 due to vitamin deficiency, 👉🏻 due to chronic illness, 👉🏻 for diseases of the marrow, 👉🏻 etc. The symptoms of anemia are usually: weakness, dizziness, headache, dizziness, irritability, gastrointestinal discomfort, loss of libido and others. 🧐 What, then, does spirulina have to be so interesting in cases of anemia? 💚IRON: the most important of the minerals since it is the one that is lacking 💚MINERAL COMPLEX: promote iron absorption. Especially copper, and cobalt, which helps in the formation of red blood cells and participates in the metabolism of iron. 💚CHLOROPHYLL: contributes to blood regeneration. 💚OMEGA 6 AND 3 FATS: regulate physiological processes related to cell growth, brain structure and cell metabolism. 💚FOLIC ACID: thanks to its carbon transport, it contributes again to the formation of red blood cells 🌱 www.organaespirulina.com #organaespirulina #anèmia #espirulinaianèmia
Edit
Download
72 likes
0 comments