vulverinekoos
7 months ago
”Jämställdhet” är inte lösningen på att kvinnor fortfarande drar samhällets ekonomiska nitlott. Kvinnor kommer överlag alltid att vårda sina barn mer, av rent biologiska skäl. Det kommer vi inte undan förrän alla ungar kläcks i låtsaslivmödrar på labb. Det enda konstruktiva sättet att minska lönegapet m.m. är att rent finansiellt hedra kvinnors ”särart” och allt det som bara vi kan göra. Vad vi behöver är omfattande reformer för att aktivt lyfta, premiera och kompensera kvinnors reproduktiva arbete; från mens till amning. Siffrorna som @ekotsverigesradio lyfter visar helt enkelt att familjer generellt följer den biologiska ordning som människan inte kan ideologisera sig ur. Föräldrars instinktiva strävan att praktiskt tillgodose sina barns behov utifrån primär anknytningsperson och den som har barnmat i brösten, är den goda anledningen till att siffrorna ser ut som de gör. Statistiken säger också att majoriteten kvinnor missgynnas just för att de gör vad att deras barn (och kroppar) i allmänhet kräver att de gör. Det utgör ett klockrent, pågående kvinnoförtryck och är dessutom jävligt otacksamt eftersom kvinnor bokstavligen föder samhället. Men det man istället problematiserar är den tidsmässiga skillnad i fördelning av barnomsorg som motsvarar spädbarnsåldern, då människobarn är naturligt mer anknutna till mamman. Som om föräldrar inte vet det. Både kvinnors ekonomi, folkhälsa (amning) och anknytning får oundvikligen lida så länge utformningen av barnomsorgsersättning låtsas att könen skulle vara ”jämställda” i föräldraskapet. Det är vi inte. Sen att det finns många familjekonstellationer, mammor som snabbt vill återgå till heltidsarbete, barn som inte ammar och/eller anknyter mer till någon annan än mamman, folk som inte identifierar sig med diverse titlar, kvinnor som tjänar mer än män etc förminskar inte denna ultimata kvinnosaksfråga: Att kvinnor förlorar i rådande löne-, pensions- och försäkringssystem för att MODERSKAPET inte värdesätts. Det får vi inte låta oss distraheras ifrån. Vems intressen värnar feminismen om, om den absurda visionen för att jämna ut en sån här uppenbar könsskillnad är lika delad ”ledighet”?
Edit
Download
4,380 likes
447 comments
Å inte tala på att kvinnans kropp ska hinna återhämta sig efter förlossning och graviditeten... Jag har ett väldigt fysiskt jobb.
🙌 JA
Men jaaaaaa!!👏👏
Tack för ett mycket välformulerat inlägg! 🔥❤️
🎯🎯🎯