9 months ago
[RADOVI U ŽUPNOJ CRKVI 💒] U tjednu iza nas postavljena je zahtjevna skela. Sada se pristupa detaljnom pregledu stropnih freski, te presliku dijela freski gdje su puknuća, kako bi se nakon sanacije oslici mogli vratiti. Početkom tjedna izvode se radovi na izmjeni elektroinstalacije, te skidanje prizemnog sloja žbuke gdje će se izvoditi radovi presijecanja vlage. Hvala svima koji se svojim darom uključuju i tako pomažu obnovu naše župne crkve. #zupastupniklucko #svetiivannepomuk
Edit
Download
190 likes
3 comments