عشقم یه قیمتم بمن بده
ولییی پشماااام.. چقد تو خفنی، سرم درد گرفت🔥
اوووووف اوووووف کیف کردم 😍😍
واقعا کیف کردم از این متفاوت بودن و خلاقیت کاراتون 👏
لطفا قیمت میفرمایید
😍😍🔥